آتلیه با مجوز رسمی از اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران استان تهران در سال 1369 با هدف توسعه ی هنر و ایجاد جهش در فعالیت های هنری تاسیس گردید.02

ادامه
ادامه

آتلیه با مجوز رسمی از اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران استان تهران در سال 1369 با هدف توسعه ی هنر و ایجاد جهش در فعالیت های هنری تاسیس گردید.01

ادامه
ادامه

متن تست برای نشان دهنده مکان قرار گ باکس در این مکان

پشتیبانی مناسب

متن تست برای نشان دهنده مکان قرار گ باکس در این مکان بان قرار گیری اسن باکس در این مکان برای بیان قدرت این تم در جاینمایی موارد خاص در همه مکان ها.

مشخصات سخت افزاری بالا

متن تست برای نشان دهنده مکان قرار گ باکس در این مکان بان قرار گیری اسن باکس در این مکان برای بیان قدرت این تم در جاینمایی موارد خاص در همه مکان ها.

کارایی بالا

متن تست برای نشان دهنده مکان قرار گ باکس در این مکان بان قرار گیری اسن باکس در این مکان برای بیان قدرت این تم در جاینمایی موارد خاص در همه مکان ها.


تمامی پکیج های ابرهاست

پکیج های خاص و جدید خود را میتوانید در این قسمت وارد نمایید.

رایگان

29 هزار تومان / ماهانه

 • 24/7پشتیبانی رایگان
 • بینهایت Mail
 • Admin Area
 • 8GB Ram
 • 10GB Hardisk
 • Quad Core Processor

پایه

45 هزار تومان / ماهانه

 • Quad Core Processor
 • 10GB Hardisk
 • 8GB Ram
 • Admin Area
 • بینهایت Mail
 • 24/7پشتیبانی رایگان

تجاری

78 هزار تومان / ماهانه

 • Quad Core Processor
 • 10GB Hardisk
 • 8GB Ram
 • Admin Area
 • بینهایت Mail
 • 24/7پشتیبانی رایگان

ویژه

100 هزار تومان/ ماهانه

 • 24/7پشتیبانی رایگان
 • بینهایت Mail
 • Admin Area
 • 8GB Ram
 • 10GB Hardisk
 • Quad Core Processor

آنچه در ابر هاست میگذرد

ابرهاست با ارئه راهکارهای نوین، بستر نرم افزاری به روز و آخرین تکنولوژی های سخت افزاری

باکس اول

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشد، آنچنان که لازم بود طراحی گرافیکی خوب بود. کتابهای زیادی شرایط سخت ، دشوار و کمی در سالهای دور لازم است. هدف از این نسخه فرهنگ پس از آن و دستاوردهای خوب شاید باشد. حروفچینی لازم در شرایط فعلی لازمه تکنولوژی بود که گذشته، حال و آینده را شامل گردد

 

باکس دوم

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشد، آنچنان که لازم بود طراحی گرافیکی خوب بود. کتابهای زیادی شرایط سخت ، دشوار و کمی در سالهای دور لازم است. هدف از این نسخه فرهنگ پس از آن و دستاوردهای خوب شاید باشد. حروفچینی لازم در شرایط فعلی لازمه تکنولوژی بود که گذشته، حال و آینده را شامل گردد

 

باکس سوم

لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد. در ضمن قاعده همفکری ها جوابگوی سئوالات زیاد شاید باشد، آنچنان که لازم بود طراحی گرافیکی خوب بود. کتابهای زیادی شرایط سخت ، دشوار و کمی در سالهای دور لازم است. هدف از این نسخه فرهنگ پس از آن و دستاوردهای خوب شاید باشد. حروفچینی لازم در شرایط فعلی لازمه تکنولوژی بود که گذشته، حال و آینده را شامل گردد